0102

บริษัท เอชเอสแอล คาร์ตอนส์ จำกัด

Print
Big-small-edit (1)
TON_1981-1 edit

ชนิดและคุณสมบัติของกระดาษลูกฟูก

ขั้นตอนและเทคโนโลยีในการผลิต

กิจกรรมภายในบริษัท

การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้า


About Us



Quality

icon-09(ol)

บริษัทมีการควบคุมการผลิตตั้งแต่รับเข้าวัตถุดิบ ระหว่างการผลิต เมื่อผลิตเสร็จ และก่อนส่งสินค้าไปให้ลูกค้า
อีกทั้งยังได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพw ISO9001:2008 คลิก เพื่อดูภาพ Certificate


Safety

เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงาน
ให้ปลอดภัย บริษัทจึงได้มีการดำเนินกิจกรรมค้นหาและประเมินอันตราย หรือ CCCF ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

CCCF

เพื่อป้องกันและเตรียมรับมือกับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น บริษัทได้มีการซ้อมและอบรมการดับเพลิงอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจำทุกปี และมีการฝึกซ้อมทีมดับเพลิง ทุกเดือน เพื่อให้ทีมดับเพลิงมีความพร้อมอยู่เสมอ คลิกเพื่อชมภาพ


Contact Us


บริษัท เอชเอสแอล คาร์ตอนส์ จำกัด

19/1 หมู่ 4 ตำบลท่าไข่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
Tel: 038-086136-8 Fax: 038-086139
Email: newproject@hslcartons.co.th

แผนที่


ดาวน์โหลดแผนที่

4/gfQD7Puy6vgCTtXURmZTONhSOtusVda4hYE-hMXZKHA.cuGJOzBmWB8SBrG_bnfDxpLaBBQYmAI