ร่วมทำบุญบริจาคหน้ากาก N95

ร่วมบริจาคหน้ากากอนามัย N95 วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ทาง บริษัท เอชเอสแอล คาร์ตอนส์ จํากัด ได้ร่วมบริจาค หน้ากากอนามัย N95จํานวน 200 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา 7 สําหรับเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19