จุดเริ่มต้น

ร้านเฮ่งเซ่งหลี เดิมเจ้าของร้าน คือ นายเลียกคุ้ย แซ่เฮ้ง
เป็นร้านขายน้ำมันใส่ผมและเครื่องสำอาง ต่อมาต้องทำกล่องใส่สินค้า จึงนำกระดาษเก่ามาตัดทำเป็นกล่องใช้เอง ตอนหลังมีคนมาสั่งกล่องจำนวนมาก จึงยกกิจการเดิมให้น้องชายส่วนตนเองก็หันมาทำแต่กล่องเท่านั้นซึ่งถือได้ว่าเป็นเจ้าแรกที่ทำกล่องจากแผ่นกระดาษลูกฟูกโดยโรงงานตั้งอยู่หลัง สน.จักรวรรดิ

จุดเริ่มต้น

ร้านเฮ่งเซ่งหลี เดิมเจ้าของร้าน คือ นายเลียกคุ้ย แซ่เฮ้ง เป็นร้านขายน้ำมันใส่ผมและเครื่องสำอาง ต่อมาต้องทำกล่องใส่สินค้า จึงนำกระดาษเก่ามาตัดทำเป็นกล่องใช้เอง ตอนหลังมีคนมาสั่งกล่องจำนวนมาก จึงยกกิจการเดิมให้น้องชายส่วนตนเองก็หันมาทำแต่กล่องเท่านั้นซึ่งถือได้ว่าเป็นเจ้าแรกที่ทำกล่องจากแผ่นกระดาษลูกฟูกโดยโรงงานตั้งอยู่หลัง สน.จักรวรรดิ

ยุคแห่งการสร้างหลักปักฐาน

ภายหลัง นายสุขุม รุ่งเจริญสุขศรี (ลูกชายคนเล็กของนายเลียกคุ้ย) ได้แยกกิจการออกมาจากกงสีเดิม จดทะเบียนขึ้นเป็น บริษัท เฮ่งเซงหลี จำกัด ในย่านพระประแดง

เนื่องจากมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นทั้งสำหรับใช้บรรจุในประเทศและบรรจุออกต่างประเทศจึงมีการปรับชื่อบริษัทให้เป็นสากลมากขึ้น เป็นบริษัท เอชเอสแอล คาร์ตอนส์ จำกัด ด้วยพื้นที่เดิมที่มีอยู่อย่างจำกัด ไม่สามารถรองรับการขยายเติบโตของทางบริษัทได้จึงย้ายฐานการผลิตมาตั้งที่จังหวัด ฉะเชิงเทรา (ปัจจุบัน) เพื่อรองรับลูกค้าฝั่งตะวันออก ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 บริษัทก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาได้

เพิ่มสายการผลิจ เพื่อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า อาทิ เช่น ถุงกันกระแทก (Air Bubble Bag)

เอชเอสแอล คาร์ตอนส์ ลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพิ่มกำลังการผลิตเพื่อตอบสนองลูกค้าที่เพิ่มขึ้น โดยลงทุนเครื่องผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก (Corrugator) เพื่อผลิตใช้เอง แต่ด้วยประเทศไทยเจอวิกฤตการณ์น้ำท่วม จึงทำให้การติดตั้งเครื่องจักรเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมาย ซึ่งสามารถฝ่าฟันจนสามารถผลิตกระดาษแผ่นแรกออกมาได้ในเดือนตุลาคมนับเป็นความโชคดีอย่างมากเนื่องจากวิกฤตการณ์น้ำท่วม ทำให้ถนนถูกตัดขาด ซัพพลายเออร์ไม่สามารถส่งกระดาษแผ่นมาที่บริษัทได้ทันในขณะนั้น เอชเอสแอล เป็นหนึ่งในไม่กี่ราย ที่ยังคงสามารถผลิตกระดาษลูกฟูกใช้ภายใน เพื่อทำกล่องลูกฟูกส่งให้ลูกค้าได้ ทำให้เป็นที่จับตามองในวงการกล่องกระดาษลูกฟูก ณ เวลานั้น

ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการเปิดประชาคมอาเซียน (AEC) บริษัท เอชเอสแอช คาร์ตอนส์ จำกัด ขยายกิจการครั้งใหญ่อีกครั้งโดยได้สร้างอาคารสำหรับการผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูกโดยเฉพาะและเพิ่มเครื่องผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก (Corrugator) เพื่อรองรับปริมาณงานกล่องและงานแผ่นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปีที่ คุณแววตา ลูกสาวคนโต
เข้ามาบริหารกิจการต่อจากคุณพ่ออย่างเต็มตัว

เนื่องด้วย เอชเอสแอล สามารถรักษามาตรฐานการผลิตได้อย่างต่อเนื่องทำให้ลูกค้าไว้วางใจ ด้วยยอดขายที่มากขึ้น ทำให้กำลังการผลิตไม่เพียงพอ จึงลงทุนเครื่องผลิตกระดาษลูกฟูกตัวที่ 3 ในปี 2560 ช่วงเวลานั้น
คุณ ศรัณยา ลูกสาวคนกลาง เข้ามาช่วยดูงานฝ่ายการผลิตทั้งหมด มีการนำระบบต่างๆเข้ามาใช้เพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เกิดวิกฤติโรคระบาดครั้งใหญ่ทั่วโลก Covid-19
คุณ โสฬส ลูกชายคนเล็ก ได้เข้ามาช่วยปรับโฉมขององค์กรแบบเดิม โดยนำ Digital Technology มาใช้มากยิ่งขึ้นเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจในยุคที่สังคมและเทคโนโลยีมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ยุคแห่งการสร้างหลักปักฐาน

ภายหลัง นายสุขุม รุ่งเจริญสุขศรี (ลูกชายคนเล็กของนายเลียกคุ้ย) ได้แยกกิจการออกมาจากกงสีเดิม จดทะเบียนขึ้นเป็น บริษัท เฮ่งเซงหลี จำกัด ในย่านพระประแดง

เนื่องจากมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นทั้งสำหรับใช้บรรจุในประเทศและบรรจุออกต่างประเทศจึงมีการปรับชื่อบริษัทให้เป็นสากลมากขึ้น เป็นบริษัท เอชเอสแอล คาร์ตอนส์ จำกัด ด้วยพื้นที่เดิมที่มีอยู่อย่างจำกัด ไม่สามารถรองรับการขยายเติบโตของทางบริษัทได้จึงย้ายฐานการผลิตมาตั้งที่จังหวัด ฉะเชิงเทรา (ปัจจุบัน) เพื่อรองรับลูกค้าฝั่งตะวันออก ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 บริษัทก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาได้

เพิ่มสายการผลิจ เพื่อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า อาทิ เช่น ถุงกันกระแทก (Air Bubble Bag)

เอชเอสแอล คาร์ตอนส์ ลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพิ่มกำลังการผลิตเพื่อตอบสนองลูกค้าที่เพิ่มขึ้น โดยลงทุนเครื่องผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก (Corrugator) เพื่อผลิตใช้เอง แต่ด้วยประเทศไทยเจอวิกฤตการณ์น้ำท่วม จึงทำให้การติดตั้งเครื่องจักรเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมาย ซึ่งสามารถฝ่าฟันจนสามารถผลิตกระดาษแผ่นแรกออกมาได้ในเดือนตุลาคมนับเป็นความโชคดีอย่างมากเนื่องจากวิกฤตการณ์น้ำท่วม ทำให้ถนนถูกตัดขาด ซัพพลายเออร์ไม่สามารถส่งกระดาษแผ่นมาที่บริษัทได้ทันในขณะนั้น เอชเอสแอล เป็นหนึ่งในไม่กี่ราย ที่ยังคงสามารถผลิตกระดาษลูกฟูกใช้ภายใน เพื่อทำกล่องลูกฟูกส่งให้ลูกค้าได้ ทำให้เป็นที่จับตามองในวงการกล่องกระดาษลูกฟูก ณ เวลานั้น

ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการเปิดประชาคมอาเซียน (AEC) บริษัท เอชเอสแอช คาร์ตอนส์ จำกัด ขยายกิจการครั้งใหญ่อีกครั้งโดยได้สร้างอาคารสำหรับการผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูกโดยเฉพาะและเพิ่มเครื่องผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก (Corrugator) เพื่อรองรับปริมาณงานกล่องและงานแผ่นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปีที่ คุณแววตา ลูกสาวคนโต
เข้ามาบริหารกิจการต่อจากคุณพ่ออย่างเต็มตัว

เนื่องด้วย เอชเอสแอล สามารถรักษามาตรฐานการผลิตได้อย่างต่อเนื่องทำให้ลูกค้าไว้วางใจ ด้วยยอดขายที่มากขึ้น ทำให้กำลังการผลิตไม่เพียงพอ จึงลงทุนเครื่องผลิตกระดาษลูกฟูกตัวที่ 3 ในปี 2560 ช่วงเวลานั้น
คุณ ศรัณยา ลูกสาวคนกลาง เข้ามาช่วยดูงานฝ่ายการผลิตทั้งหมด มีการนำระบบต่างๆเข้ามาใช้เพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เกิดวิกฤติโรคระบาดครั้งใหญ่ทั่วโลก Covid-19
คุณ โสฬส ลูกชายคนเล็ก ได้เข้ามาช่วยปรับโฉมขององค์กรแบบเดิม โดยนำ Digital Technology มาใช้มากยิ่งขึ้นเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจในยุคที่สังคมและเทคโนโลยีมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

จุดเริ่มต้น

ร้านเฮ่งเซ่งหลี เดิมเจ้าของร้าน คือ นายเลียกคุ้ย แซ่เฮ้ง เป็นร้านขายน้ำมันใส่ผมและเครื่องสำอาง ต่อมาต้องทำกล่องใส่สินค้าจึงนำกระดาษเก่ามาตัดทำเป็นกล่องใช้เอง ตอนหลังมีคนมาสั่งกล่องจำนวนมาก จึงยกกิจการเดิมให้น้องชายส่วนตนเองก็หันมาทำแต่กล่องเท่านั้นซึ่งถือได้ว่าเป็นเจ้าแรกที่ทำกล่องจากแผ่นกระดาษลูกฟูกโดยโรงงานตั้งอยู่หลัง สน.จักรวรรดิ

ยุคแห่งการสร้างหลักปักฐาน

ภายหลัง นายสุขุม รุ่งเจริญสุขศรี (ลูกชายคนเล็กของนายเลียกคุ้ย)
ได้แยกกิจการออกมาจากกงสีเดิม จดทะเบียนขึ้นเป็น
บริษัท เฮ่งเซงหลี จำกัด ในย่านพระประแดง

เนื่องจากมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นทั้งสำหรับใช้บรรจุในประเทศและบรรจุออกต่างประเทศจึงมีการปรับชื่อบริษัทให้เป็นสากลมากขึ้น เป็นบริษัท HSL Cartons จำกัด ด้วยพื้นที่เดิมที่มีอยู่อย่างจำกัด ไม่สามารถรองรับการขยายเติบโตของทางบริษัทได้จึงย้ายฐานการผลิตมาตั้งที่จังหวัด ฉะเชิงเทรา (ปัจจุบัน) เพื่อรองรับลูกค้าฝั่งตะวันออก ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 บริษัทก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาได้
เพิ่มสายการผลิต เพื่อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า อาทิเช่น ถุงกันกระแทก ( Air Bubble Bag )

เอชเอสแอล คาร์ตอนส์ ลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพิ่มกำลังการผลิตเพื่อตอบสนองลูกค้าที่เพิ่มขึ้น โดยลงทุนเครื่องผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก (Corrugator) เพื่อผลิตใช้เอง แต่ด้วยประเทศไทยเจอวิกฤตการณ์น้ำท่วม จึงทำให้การติดตั้งเครื่องจักรเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมาย ซึ่งสามารถฝ่าฟันจนสามารถผลิตกระดาษแผ่นแรกออกมาได้ในเดือนตุลาคมนับเป็นความโชคดีอย่างมากเนื่องจากวิกฤตการณ์น้ำท่วม ทำให้ถนนถูกตัดขาด ซัพพลายเออร์ไม่สามารถส่งกระดาษแผ่นมาที่บริษัทได้ทันในขณะนั้น เอชเอสแอล เป็นหนึ่งในไม่กี่ราย ที่ยังคงสามารถผลิตกระดาษลูกฟูกใช้ภายใน เพื่อทำกล่องลูกฟูกส่งให้ลูกค้าได้ ทำให้เป็นที่จับตามองในวงการกล่องกระดาษลูกฟูก ณ เวลานั้น

ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการเปิดประชาคมอาเซียน (AEC) บริษัท HSL Cartons จำกัด ขยายกิจการครั้งใหญ่อีกครั้งโดยได้สร้างอาคารสำหรับการผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูกโดยเฉพาะและเพิ่มเครื่องผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก (Corrugator) เพื่อรองรับปริมาณงานกล่องและงานแผ่นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเป็นปีที่ คุณแววตา ลูกสาวคนโต เข้ามาบริหารกิจการต่อจากคุณพ่ออย่างเต็มตัว

เนื่องด้วย เอชเอสแอล สามารถรักษามาตรฐานการผลิตได้อย่างต่อเนื่องทำให้ลูกค้าไว้วางใจ ด้วยยอดขายที่มากขึ้น ทำให้กำลังการผลิตไม่เพียงพอ จึงลงทุนเครื่องผลิตกระดาษลูกฟูกตัวที่ 3 ในปี 2560 ช่วงเวลานั้น
คุณ ศรัณยา ลูกสาวคนกลาง เข้ามาช่วยดูงานฝ่ายการผลิตทั้งหมด มีการนำระบบต่างๆเข้ามาใช้เพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เกิดวิกฤติโรคระบาดครั้งใหญ่ทั่วโลก Covid-19
คุณ โสฬส ลูกชายคนเล็ก ได้เข้ามาช่วยปรับโฉมขององค์กรแบบเดิม โดยนำ Digital Technology มาใช้มากยิ่งขึ้นเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจในยุคที่สังคมและเทคโนโลยีมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว