กิจกรรม Safety Day ประจำปี 2562

กิจกรรมนิทรรศการความปลอดภัย Safety Day ประจำปี 2562 จัดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทและสนับสนุนให้พนักงานทุกคน ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมความสามัคคี ภายในงานมีกิจกรรมเกมส์ตามฐานต่างๆ และยังมีวิทยากร ให้ความรู้ เกี่ยวกับความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานอีกด้วย