กระดาษลูกฟูก มีความแตกต่างกันออกไป โดยตามแต่ละขนาดจะถูกนำไปใช้งานที่แตกต่างเช่นกัน โดยส่วนใหญ่นิยมนำ กระดาษลูกฟูก เพื่อใช้ในการขึ้นรูป หรือประกอบเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ เพื่อนำไปใส่สินค้าและวัสดุต่างๆ โดยลอนของกระดาษลูกฟูก มีขนาดมาตรฐาน ดังนี้

1. Single Face (กระดาษลูกฟูกสองชั้น)

แผ่นกระดาษลูกฟูกหน้าเดียวแผ่นกระดาษลูกฟูกที่ประกอบด้วยกระดาษทำผิว กล่อง 1 แผ่น ประกบกับกระดาษทำลอนลูกฟูก 1 แผ่น นิยมใช้กันกระแทกสินค้า หรือปะกล่อง offset

2. Single wall (กระดาษลูกฟูกสามชั้น)

แผ่นกระดาษลูกฟูกสามชั้น ประกอบไปด้วย ประกอบไปด้วยกระดาษกระดาษ ทำลอน 1 แผ่น ทากาวแล้วปิดทับด้วยกระดาษทำผิวกล่องทั้ง 2 ด้าน แผ่นกล่องทั้ง 2 ด้าน แผ่นกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น มักใช้กับสินค้าที่มีน้ำหนักปานกลาง หรือ ไม่เน้นความ แข็งแรงมากนัก แผ่นกระดาษลูกฟูกสามชั้นนี้นิยมใช้มากที่สุด

3. Double wall (กระดาษลูกฟูกห้าชั้น)

แผ่นกระดาษลูกฟูกห้าชั้น ประกอบไปด้วยกระดาษกระดาษทำลอน 2 แผ่น และกระดาษทำผิวกล่อง 3 แผ่น แผ่นกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น มักใช้กับสินค้าที่มีน้ำหนักและต้องการเน้นความแข็งแรงมาก

4. Triple Wall (กระดาษลูกฟูกเจ็ดชั้น)

แผ่นกระดาษลูกฟูกเจ็ดชั้น ประกอบไปด้วยกระดาษทำลอนลูกฟูก 3 แผ่น และ กระดาษทำผิวกล่อง 4 แผ่น แผ่นกระดาษลูกฟูก 7 ชั้น ใช้สำหรับสินค้าที่ต้องการ การป้องกันสูงมาก หรือมีน้ำหนักมาก แต่ไม่ค่อยนิยมใช้กันในประเทศไทย

กระดาษลูกฟูก มีความแตกต่างกันออกไป โดยตามแต่ละขนาดจะถูกนำไปใช้งานที่แตกต่างเช่นกัน โดยส่วนใหญ่นิยมนำกระดาษลูกฟูก เพื่อใช้ในการขึ้นรูป หรือประกอบเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ เพื่อนำไปใส่สินค้าและวัสดุต่างๆ โดยลอนของกระดาษลูกฟูก มีขนาดมาตรฐาน ดังนี้

1. Single Face (กระดาษลูกฟูกสองชั้น)​

แผ่นกระดาษลูกฟูกหน้าเดียว แผ่นกระดาษลูกฟูกที่ประกอบด้วยกระดาษทำผิวกล่อง 1 แผ่น ประกบกับกระดาษทำลอนลูกฟูก 1 แผ่น นิยมใช้กันกระแทกสินค้าหรือปะกล่อง offset

2. Single wall (กระดาษลูกฟูกสามชั้น)​

แผ่นกระดาษลูกฟูกสามชั้น ประกอบไปด้วย ประกอบไปด้วยกระดาษกระดาษทำลอน 1 แผ่น ทากาวแล้วปิดทับด้วยกระดาษทำผิวกล่องทั้ง 2 ด้าน แผ่นกล่องทั้ง 2  ด้าน แผ่นกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น มักใช้กับสินค้าที่มีน้ำหนักปานกลาง หรือ ไม่เน้นความแข็งแรงมากนัก แผ่นกระดาษลูกฟูกสามชั้นนี้นิยมใช้มากที่สุด

3. Double wall (กระดาษลูกฟูกห้าชั้น)​

แผ่นกระดาษลูกฟูกห้าชั้น ประกอบไปด้วยกระดาษกระดาษทำลอน 2 แผ่น  และกระดาษทำผิวกล่อง 3 แผ่น แผ่นกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น มักใช้กับสินค้าที่มีน้ำหนักและต้องการเน้นความแข็งแรงมาก

4. Triple Wall (กระดาษลูกฟูกเจ็ดชั้น)

แผ่นกระดาษลูกฟูกเจ็ดชั้น ประกอบไปด้วยกระดาษทำลอนลูกฟูก 3 แผ่น และกระดาษทำผิวกล่อง 4 แผ่น แผ่นกระดาษลูกฟูก 7 ชั้น ใช้สำหรับสินค้าที่ต้องการ การป้องกันสูงมาก หรือมีน้ำหนักมาก แต่ไม่ค่อยนิยมใช้กันในประเทศไทย