บทความทั้งหมด

image

ประเภทของลอนกระดาษลูกฟูก

กระดาษลูกฟูก มีความแตกต่างกันออกไป โดยตามแต่ละขนาดจะถูกนำไปใช้งานที่แตกต่างเช่นกัน โดยส่วนใหญ่นิยมนำ กระดาษลูกฟูก เพื่อใช้ในการขึ้นรูป หรือประกอบเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ เพื่อนำไปใส่สินค้าและวัสดุต่างๆ โดยลอนของกระดาษลูกฟูก มีขนาดมาตรฐาน ดังนี้ 1. Si…
image

ประเภทของกล่องลูกฟูก

อย่างที่ทราบกันในปัจจุบันว่ากล่องกระดาษลูกฟูกได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากในหลายภาคส่วนธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไปจนถึงบริษัทห้างร้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการค้าขายสินค้าออนไลน์ ดังนั้นกล่องกระดาษลูกฟูกจึงได้แทรกซึมไปอยู่ในธุรก…
image

ระบบการพิมพ์สำหรับกล่องกระดาษลูกฟูก

จะเห็นได้ว่าในกระบวนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกนั้นล้วนแล้วต้องมีระบบพิมพ์เข้ามารวมอยู่ด้วย โดยระบบการพิมพ์ที่นิยมใช้พิมพ์บนกล่องกระดาษลูกฟูกนั้นเป็นระบบการพิมพ์แบบเฟล็กโชกราฟี ทั้งนี้ผู้เขียนขออธิบายหลักการพื้นฐานของระบบนี้ไว้ ดังนี้หลักการพิมพ์ของระบบ…
image

ชนิดของกระดาษที่ใช้ผลิตแผ่นลูกฟูก

กระดาษทำผิวกล่อง (Linerboard) หมายถึง กระดาษที่ใช้ประกบกระดาษถูกฟูกมีผิวเรียบสม่ำเสมอ ติดกาวได้ดี ชนิดของกระดาษที่ใช้ทำผิวกล่องมักประกอบด้วย 1. Kraft Liner คือ กระดาษคราฟท์ที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่เป็นเส้นใยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยเส้นใยได้จากกรรม…
image

เครื่องหมายบนกล่องบรรจุภัณฑ์

กล่องบรรจุภัณฑ์สินค้า ต่างก็มีเครื่องหมายบรรจุภัณฑ์ปรากฏอยู่มากมาย รู้หรือไม่ว่าเครื่องหมายนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่างหนึ่ง สำหรับบอกวิธีการในการจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่ผู้ขนส่งได้รับทราบ เพื่อผู้ขนส่งจะได้จัดการกับกล่องบรรจุภัณฑ์สินค้…
image

ต้นกำเนิดกล่องลูกฟูก

พ.ศ. 2399 กระดาษลูกฟูกหรือเรียกว่า Corrugated Board เป็นที่รู้จักครั้งแรก และได้รับการจดสิทธิบัตรเป็น วัสดุรองทรงของหมวกทรงสูงของสุภาพบุรุษอังกฤษในสมัยวิกตอเรียโดยชาวอังกฤษ 2 คนคือ Mr. Haeley และ Mr. Allen พ.ศ. 2414กระดาษลูกฟูกถูกใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ครั…

บทความทั้งหมด

image

ประเภทของลอนกระดาษลูกฟูก

กระดาษลูกฟูก มีความแตกต่างกันออกไป โดยตามแต่ละขนาดจะถูกนำไปใช้งานที่แตกต่างเช่นกัน โดยส่วนใหญ่นิยมนำ กระดาษลูกฟูก เพื่อใช้ในการขึ้นรูป หรือประกอบเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ เพื่อนำไปใส่สินค้าและวัสดุต่างๆ โดยลอนของกระดาษลูกฟูก มีขนาดมาตรฐาน ดังนี้ 1. Si…
image

ประเภทของกล่องลูกฟูก

อย่างที่ทราบกันในปัจจุบันว่ากล่องกระดาษลูกฟูกได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากในหลายภาคส่วนธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไปจนถึงบริษัทห้างร้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการค้าขายสินค้าออนไลน์ ดังนั้นกล่องกระดาษลูกฟูกจึงได้แทรกซึมไปอยู่ในธุรก…
image

ระบบการพิมพ์สำหรับกล่องกระดาษลูกฟูก

จะเห็นได้ว่าในกระบวนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกนั้นล้วนแล้วต้องมีระบบพิมพ์เข้ามารวมอยู่ด้วย โดยระบบการพิมพ์ที่นิยมใช้พิมพ์บนกล่องกระดาษลูกฟูกนั้นเป็นระบบการพิมพ์แบบเฟล็กโชกราฟี ทั้งนี้ผู้เขียนขออธิบายหลักการพื้นฐานของระบบนี้ไว้ ดังนี้หลักการพิมพ์ของระบบ…
image

ชนิดของกระดาษที่ใช้ผลิตแผ่นลูกฟูก

กระดาษทำผิวกล่อง (Linerboard) หมายถึง กระดาษที่ใช้ประกบกระดาษถูกฟูกมีผิวเรียบสม่ำเสมอ ติดกาวได้ดี ชนิดของกระดาษที่ใช้ทำผิวกล่องมักประกอบด้วย 1. Kraft Liner คือ กระดาษคราฟท์ที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่เป็นเส้นใยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยเส้นใยได้จากกรรม…
image

เครื่องหมายบนกล่องบรรจุภัณฑ์

กล่องบรรจุภัณฑ์สินค้า ต่างก็มีเครื่องหมายบรรจุภัณฑ์ปรากฏอยู่มากมาย รู้หรือไม่ว่าเครื่องหมายนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่างหนึ่ง สำหรับบอกวิธีการในการจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่ผู้ขนส่งได้รับทราบ เพื่อผู้ขนส่งจะได้จัดการกับกล่องบรรจุภัณฑ์สินค้…
image

ต้นกำเนิดกล่องลูกฟูก

พ.ศ. 2399 กระดาษลูกฟูกหรือเรียกว่า Corrugated Board เป็นที่รู้จักครั้งแรก และได้รับการจดสิทธิบัตรเป็น วัสดุรองทรงของหมวกทรงสูงของสุภาพบุรุษอังกฤษในสมัยวิกตอเรียโดยชาวอังกฤษ 2 คนคือ Mr. Haeley และ Mr. Allen พ.ศ. 2414กระดาษลูกฟูกถูกใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ครั…

บทความทั้งหมด

image

ประเภทของลอนกระดาษลูกฟูก

กระดาษลูกฟูก มีความแตกต่างกันออกไป โดยตามแต่ละขนาดจะถูกนำไปใช้งานที่แตกต่างเช่นกัน โดยส่วนใหญ่นิยมนำ กระดาษลูกฟูก เพื่อใช้ในการขึ้นรูป หรือประกอบเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ เพื่อนำไปใส่สินค้าและวัสดุต่างๆ โดยลอนของกระดาษลูกฟูก มีขนาดมาตรฐาน ดังนี้ 1. Si…
image

ประเภทของกล่องลูกฟูก

อย่างที่ทราบกันในปัจจุบันว่ากล่องกระดาษลูกฟูกได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากในหลายภาคส่วนธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไปจนถึงบริษัทห้างร้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการค้าขายสินค้าออนไลน์ ดังนั้นกล่องกระดาษลูกฟูกจึงได้แทรกซึมไปอยู่ในธุรก…
image

ระบบการพิมพ์สำหรับกล่องกระดาษลูกฟูก

จะเห็นได้ว่าในกระบวนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกนั้นล้วนแล้วต้องมีระบบพิมพ์เข้ามารวมอยู่ด้วย โดยระบบการพิมพ์ที่นิยมใช้พิมพ์บนกล่องกระดาษลูกฟูกนั้นเป็นระบบการพิมพ์แบบเฟล็กโชกราฟี ทั้งนี้ผู้เขียนขออธิบายหลักการพื้นฐานของระบบนี้ไว้ ดังนี้หลักการพิมพ์ของระบบ…
image

ชนิดของกระดาษที่ใช้ผลิตแผ่นลูกฟูก

กระดาษทำผิวกล่อง (Linerboard) หมายถึง กระดาษที่ใช้ประกบกระดาษถูกฟูกมีผิวเรียบสม่ำเสมอ ติดกาวได้ดี ชนิดของกระดาษที่ใช้ทำผิวกล่องมักประกอบด้วย 1. Kraft Liner คือ กระดาษคราฟท์ที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่เป็นเส้นใยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยเส้นใยได้จากกรรม…
image

เครื่องหมายบนกล่องบรรจุภัณฑ์

กล่องบรรจุภัณฑ์สินค้า ต่างก็มีเครื่องหมายบรรจุภัณฑ์ปรากฏอยู่มากมาย รู้หรือไม่ว่าเครื่องหมายนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่างหนึ่ง สำหรับบอกวิธีการในการจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่ผู้ขนส่งได้รับทราบ เพื่อผู้ขนส่งจะได้จัดการกับกล่องบรรจุภัณฑ์สินค้…
image

ต้นกำเนิดกล่องลูกฟูก

พ.ศ. 2399 กระดาษลูกฟูกหรือเรียกว่า Corrugated Board เป็นที่รู้จักครั้งแรก และได้รับการจดสิทธิบัตรเป็น วัสดุรองทรงของหมวกทรงสูงของสุภาพบุรุษอังกฤษในสมัยวิกตอเรียโดยชาวอังกฤษ 2 คนคือ Mr. Haeley และ Mr. Allen พ.ศ. 2414กระดาษลูกฟูกถูกใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ครั…

บทความทั้งหมด

เครื่องหมายบนกล่องบรรจุภัณฑ์

กล่องบรรจุภัณฑ์สินค้า ต่างก็มีเครื่องหมายบรรจุภัณฑ์ปรากฏอยู่มากมาย รู้หรือไม่ว่าเครื่องหมายนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่างหนึ่ง…

ต้นกำเนิดกล่องลูกฟูก

นับจากครั้งแรกเมื่อมีกระดาษลูกฟูกของโลกจนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า 150 ปี แต่สำหรับเมืองไทย กระดาษลูกฟูกเพิ่งเป็นที่รู้จักสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2485) ดังนั้น…

ชนิดของกระดาษที่ใช้ผลิตแผ่นลูกฟูก

กระดาษทำผิวกล่อง (Linerboard) หมายถึง กระดาษที่ใช้ประกบกระดาษถูกฟูกมีผิวเรียบสม่ำเสมอ ติดกาวได้ดี ชนิดของกระดาษที่ใช้ทำผิวกล่องมักประกอบด้วย…

ประเภทของลอนกระดาษลูกฟูก

กระดาษลูกฟูก มีความแตกต่างกันออกไป โดยตามแต่ละขนาดจะถูกนำไปใช้งานที่แตกต่างเช่นกัน โดยส่วนใหญ่นิยมนำกระดาษลูกฟูก เพื่อใช้ในการขึ้นรูป…

ประเภทของกล่องลูกฟูก

อย่างที่ทราบกันในปัจจุบันว่ากล่องกระดาษลูกฟูกได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากในหลายภาคส่วนธุรกิจ…

ระบบการพิมพ์สำหรับกล่องกระดาษลูกฟูก

จะเห็นได้ว่าในกระบวนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกนั้นล้วนแล้วต้องมีระบบพิมพ์เข้ามารวมอยู่ด้วย โดยระบบการพิมพ์ที่นิยมใช้พิมพ์บนกล่องกระดาษลูกฟูก…

กิจกรรม Safety Day ประจำปี 2562

โดย คุณ ศรัณยา รุ่งเจริญสุขศรี และการนำเสนอผลงานปี 2562 ของแต่ละฝ่าย เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำในการผลิตบรรจุภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูกและ…

การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเทศกาลปีใหม่

โดย คุณ ศรัณยา รุ่งเจริญสุขศรี และการนำเสนอผลงานปี 2562 ของแต่ละฝ่าย เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำในการผลิตบรรจุภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูกและ…

งานแถลงนโยบายประจำปี 2563

โดย คุณ ศรัณยา รุ่งเจริญสุขศรี และการนำเสนอผลงานปี 2562 ของแต่ละฝ่าย เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำในการผลิตบรรจุภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูกและ…

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำไตรมาสที่ 1

โดย คุณ ศรัณยา รุ่งเจริญสุขศรี และการนำเสนอผลงานปี 2562 ของแต่ละฝ่าย เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำในการผลิตบรรจุภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูกและ…

ร่วมทำบุญบริจาคหน้ากาก N95

โดย คุณ ศรัณยา รุ่งเจริญสุขศรี และการนำเสนอผลงานปี 2562 ของแต่ละฝ่าย เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำในการผลิตบรรจุภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูกและ…

ภาพบรรยากาศการตรวจสุขภาพประจําปี 2563

โดย คุณ ศรัณยา รุ่งเจริญสุขศรี และการนำเสนอผลงานปี 2562 ของแต่ละฝ่าย เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำในการผลิตบรรจุภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูกและ…

ภาพบรรยากาศการแจกข้าวสารให้กับพนักงาน

โดย คุณ ศรัณยา รุ่งเจริญสุขศรี และการนำเสนอผลงานปี 2562 ของแต่ละฝ่าย เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำในการผลิตบรรจุภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูกและ…

ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย

โดย คุณ ศรัณยา รุ่งเจริญสุขศรี และการนำเสนอผลงานปี 2562 ของแต่ละฝ่าย เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำในการผลิตบรรจุภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูกและ…

กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย

โดย คุณ ศรัณยา รุ่งเจริญสุขศรี และการนำเสนอผลงานปี 2562 ของแต่ละฝ่าย เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำในการผลิตบรรจุภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูกและ…

ภาพบรรยากาศส่งพนักงานเดินทางกลับบ้าน

โดย คุณ ศรัณยา รุ่งเจริญสุขศรี และการนำเสนอผลงานปี 2562 ของแต่ละฝ่าย เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำในการผลิตบรรจุภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูกและ…