กระดาษทำผิวกล่อง (Linerboard) หมายถึง กระดาษที่ใช้ประกบกระดาษถูกฟูกมีผิวเรียบสม่ำเสมอ ติดกาวได้ดี ชนิดของกระดาษที่ใช้ทำผิวกล่องมักประกอบด้วย

1. Kraft Liner คือ กระดาษคราฟท์ที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่เป็นเส้นใยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยเส้นใยได้จากกรรมวิธีซัลเฟตและอาจมีองค์ประกอบของเส้นใยบริสุทธิ์ และเส้นใยหมุนเวียนในอัตราส่วนต่าง ๆ นอกจากนี้พบว่ากระดาษทำผิวกล่องด้านนอกมักนิยมขัดผิวให้เรียบ หรือมีการผสมเฉดสีรวมทั้งการฟอกขาวในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้ได้งานพิมพ์ที่สวยงามมากขึ้น

2. Testliner คือ กระดาษที่มีคุณภาพโดยรวมต่ำกว่า Kraft Liner ทั้งนี้เนื่องจากประกอบไปด้วยเยื่อกระดาษที่ใช้แล้วเกือบร้อยละ 100 โดยกระดาษชนิดนี้มักสามารถมองเห็นสิ่งเจือปนบนผิวหน้าของกระดาษได้อย่างชัดเจนเมื่อมองด้วยตาเปล่า โดยทั่วไปพบว่ามีการนำ Testliner มาใช้เป็นกระดาษทำผิวกล่องค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่มักใช้กระดาษชนิดนี้ในการทำเป็นลอนลูกฟูก

กล่องบรรจุภัณฑ์สินค้า ต่างก็มีเครื่องหมายบรรจุภัณฑ์ปรากฏอยู่มากมาย รู้หรือไม่ว่าเครื่องหมายนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่างหนึ่ง สำหรับบอกวิธีการในการจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่ผู้ขนส่ง ได้รับทราบ เพื่อผู้ขนส่งจะได้จัดการกับกล่องบรรจุภัณฑ์สินค้าได้อย่างถูกต้อง และเป็นการป้องกันสินค้าพัง หรือเสียหายอีกด้วย หลายคนคงคุ้นตากับเครื่องหมายบางชนิดมาบ้างแล้ว อาจยังไม่ทราบถึงความหมาย หรือใช้ประโยชน์อย่างไร ทางเราจึงได้รวบรวมเครื่องหมายบรรจุภัณฑ์เบื้องต้นที่ควรทราบมายกตัวอย่าง

กระดาษทำลอนลูกฟูก (Corrugating Medium) คือ กระดาษที่นำมาขึ้นรูปเป็นลอนระหว่างกระดาษทำผิวกล่องด้านนอกและด้านใน โดยทั่วไปกระดาษชนิดนี้มักมีองค์ประกอบของเยื่อหมุนเวียนเกือบร้อยละ 100 ซึ่งมีคุณภาพต่ำกว่ากระดาษทำผิวกล่อง ทั้งนี้เนื่องจากไม่ต้องการความสวยงามของลักษณะปรากฎมากนัก อย่างไรก็ตาม แผ่นกระดาษทำผิวกล่องนั้นมีอยู่หลากหลายเกรดและหลายน้ำหนัก (กรัมต่อตารางเมตร หรือเรียกว่า “แกรม”) ทั้งนี้ชื่อเรียกของชนิดกระดาษทำผิวกล่องก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิต จึงขอยกตัวอย่างแผ่นกระดาษทำผิวกล่องและกระดาษทำลอนลูกฟูกที่มีขายกันในท้องตลาดโดยทั่วไปไว้ ดังนี้

ใช้สำหรับทำผิวกล่อง (Liner)

สีกระดาษ : สีเหลืองทอง

ใช้สำหรับ : ทำผิวกล่อง

จุดเด่น : มีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ สามารถรองรับน้ำหนักได้ดีเยี่ยม ทั้งการเรียงซ้อนและป้องกันการกระแทก

นิยมใช้ : สินค้าส่งออกต่างประเทศ อะไหล่ยนต์ เฟอร์นิเจอร์

สีกระดาษ : สีขาว

ใช้สำหรับ : ทำผิวกล่อง

จุดเด่น : มีความเรียบและสะอาด ช่วยให้การพิมพ์ที่มีสีสันชัดเจนดูโดดเด่นขึ้น

นิยมใช้ : กล่องเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเพื่อการส่งออก และกล่องอุปโภคบริโภค

สีกระดาษ : สีน้ำตาลอมเหลือง

ใช้สำหรับ : ทำผิวกล่อง

จุดเด่น : มีความแข็งแรง และรองรับน้ำหนักได้ดี มีโทนสีใกล้เคียงกับกระดาษต่างประเทศเป็นที่ยอมรับในสากล

นิยมใช้ : กล่องสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ และสินค้าส่งออก

สีกระดาษ : สีน้ำตาล

ใช้สำหรับ : ทำผิวกล่อง

จุดเด่น : ผลิตจากเยื่อกระดาษ Recycled 100% ดีต่อสิ่งแวดล้อม และยังสามารถวางเรียงซ้อนได้จำนวนมาก

นิยมใช้ : กล่องพัสดุทั่วไป, สินค้าส่งออกที่ระบุให้ใช้กล่องที่ทำจากเยื่อรีไซเคิลทั้งหมด

สีกระดาษ : สีขาว  

ใช้สำหรับ : ทำผิวกล่อง

จุดเด่น : มีความเรียบ สะอาด เหมาะสำหรับกล่องที่เน้น ความสวยงาม และช่วยให้การ พิมพ์ที่มีสีสันชัดเจนดูโดดเด่น เพิ่มคุณค่าให้สินค้าที่บรรจุภายใน

นิยมใช้ : สินค้าเพื่อการส่งออกและกล่องอุปโภคบริโภคที่ต้องการบ่งบอกถึงความมีระดับของสินค้า

สีกระดาษ : สีน้ำตาล

ใช้สำหรับ : ทำผิวกล่อง

จุดเด่น : มีความแข็งแรง ทนต่อความชื้น และรองรับน้ำหนักได้ดี มีโทนสีใกล้เคียงกับกระดาษต่างประเทศ เป็นที่ยอมรับในสากล

นิยมใช้ : สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ และสินค้าส่งออกต่างประเทศ

สีกระดาษ : สีเหลืองทอง

ใช้สำหรับ  : ทำผิวกล่อง

จุดเด่น : มีความเรียบและสะอาด ช่วยให้การพิมพ์ที่มีสีสันชัดเจนดูโดดเด่นขึ้น

นิยมใช้ : กล่องเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเพื่อการส่งออก และกล่องอุปโภคบริโภค

ใช้สำหรับทำลอนลูกฟูก (Medium)

สีกระดาษ : ผิวสีน้ำตาลเข้มเนื้อหยาบ

ใช้สำหรับ  : ทำลอนลูกฟูก

จุดเด่น : มีความแข็งแรง ป้องกันแรงกระแทก

นิยมใช้ : ทำลอนลูกฟูก และยังนิยมใช้ทำผิวกล่องด้านล่าง เพื่อลดต้นทุน

สีกระดาษ : ผิวสีน้ำตาลเข้มเนื้อหยาบ

ใช้สำหรับ : ทำลอนลูกฟูก

จุดเด่น : เหมาะสำหรับใช้ทำลอนลูกฟูก และใส้กั้นไม่ให้สินค้ากระทบกัน

นิยมใช้ : ทำลอนลูกฟูก และยังนิยมใช้ทำผิวกล่องด้านล่าง เพื่อลดต้นทุน

ค่าความแข็งแรงของกระดาษทำลอนลูกฟูก

ความแข็งแรงของกระดาษทำลอนลูกฟูก

ใช้สำหรับทำลอนลูกฟูก (Medium)