ภาพบรรยากาศการแจกข้าวสารให้กับพนักงาน

ภาพบรรยากาศการแจกข้าวสารให้กับพนักงาน ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เนื่องในโอกาสทำบุญวันเกิด คุณสุขุม รุ่งเจริญสุขศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอชเอสแอล คาร์ตอนส์ จำกัด