กล่องบรรจุภัณฑ์สินค้า ต่างก็มีเครื่องหมายบรรจุภัณฑ์ปรากฏอยู่มากมาย รู้หรือไม่ว่าเครื่องหมายนั้น
เป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่างหนึ่ง สำหรับบอกวิธีการในการจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่ผู้ขนส่ง
ได้รับทราบ เพื่อผู้ขนส่งจะได้จัดการกับกล่องบรรจุภัณฑ์สินค้าได้อย่างถูกต้อง และเป็นการป้องกันสินค้าพัง
หรือเสียหายอีกด้วย หลายคนคงคุ้นตากับเครื่องหมายบางชนิดมาบ้างแล้ว อาจยังไม่ทราบถึงความหมาย
หรือใช้ประโยชน์อย่างไร ทางเราจึงได้รวบรวมเครื่องหมายบรรจุภัณฑ์เบื้องต้นที่ควรทราบมายกตัวอย่าง

กล่องบรรจุภัณฑ์สินค้า ต่างก็มีเครื่องหมายบรรจุภัณฑ์ปรากฏอยู่มากมาย รู้หรือไม่ว่าเครื่องหมายนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่างหนึ่ง สำหรับบอกวิธีการในการจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่ผู้ขนส่งได้รับทราบ เพื่อผู้ขนส่งจะได้จัดการกับกล่องบรรจุภัณฑ์สินค้าได้อย่างถูกต้อง
และเป็นการป้องกันสินค้าพัง หรือเสียหายอีกด้วย หลายคนคงคุ้นตากับเครื่องหมายบางชนิดมาบ้างแล้ว อาจยังไม่ทราบถึงความหมาย หรือใช้ประโยชน์อย่างไร ทางเราจึงได้รวบรวมเครื่องหมายบรรจุภัณฑ์เบื้องต้นที่ควรทราบมายกตัวอย่าง

1.  เครื่องหมายนำกลับมาใช้ซ้ำได้ (Re-Use)
หมายถึง สามารถนำกล่องบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อ
กลับมาใช้ซ้ำได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. เครื่องหมายห้ามซ้อนทับหรือวางทับ (Do not stack)
หมายถึง สินค้าที่อยู่ในกล่อง หีบห่อ หรือกล่องบรรจุภัณฑ์ ชนิดนี้ห้ามวางซ้อนหรือวางทับกัน 

3.  เครื่องหมายห้ามเหยียบสินค้า (No stepping on)
หมายถึง ห้ามเหยียบสินค้า มักจะระบุไว้บนกล่องบรรจุภัณฑ์ ที่บรรจุสินค้าที่เสียหายง่าย และอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าภายในกล่องหากเหยียบ

4. เครื่องหมายรูปมือ (Handle with care)
หมายถึงให้ดูแลสินค้าให้ดีคล้ายๆกับ Fragile แค่สินค้าชนิดนี้ จะไม่แตกหักง่าย แต่จะแสดงให้ทราบว่าควรขนย้ายสินค้าอย่างระมัดระวัง

5.  เครื่องหมายลูกศรชี้ขึ้นด้านบน  (This side up)
หมายถึง เครื่องหมายหันด้านที่มีลูกศรขึ้น มักจะพบเห็นได้ทั่วไปตามบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เป็นประจำอยู่แล้ว

6.  เครื่องหมายรูปแก้วแตก (Fragile)
หมายถึง สินค้าด้านในบอบบาง มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย แตกหักง่าย ห้ามกระแทกหรือโยน

7.  เครื่องหมายรูปร่ม (Keep dry)
หมายถึง สินค้าภายในห้ามให้ถูกน้ำหรืออยู่ในที่ชื้น

8.  เครื่องหมายวางสินค้าทับซ้อนกันได้ (MAX . . LAYER) หมายถึง สินค้านี้สามารถวางซ้อนหรือทับกันได้ แต่ส่วนมาก จะระบุจำนวนน้ำหนักที่สามารถรับได้ แจ้งไว้ด้วยทุกครั้ง เพื่อป้องกันความเสียหายจากหีบห่อ แต่ห้ามซ้อนสินค้าชนิดนี้ เกินจำนวนชั้นที่กำหนดไว้

กล่องบรรจุภัณฑ์สินค้า ต่างก็มีเครื่องหมายบรรจุภัณฑ์ปรากฏอยู่มากมาย รู้หรือไม่ว่าเครื่องหมายนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่างหนึ่ง สำหรับบอกวิธีการในการจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่ผู้ขนส่ง ได้รับทราบ เพื่อผู้ขนส่งจะได้จัดการกับกล่องบรรจุภัณฑ์สินค้าได้อย่างถูกต้อง และเป็นการป้องกันสินค้าพัง หรือเสียหายอีกด้วย หลายคนคงคุ้นตากับเครื่องหมายบางชนิดมาบ้างแล้ว อาจยังไม่ทราบถึงความหมาย หรือใช้ประโยชน์อย่างไร ทางเราจึงได้รวบรวมเครื่องหมายบรรจุภัณฑ์เบื้องต้นที่ควรทราบมายกตัวอย่าง

1.  เครื่องหมายนำกลับมาใช้ซ้ำได้ (Re-Use) หมายถึง สามารถนำกล่องบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อ กลับมาใช้ซ้ำได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. เครื่องหมายห้ามซ้อนทับหรือวางทับ
(Do not stack) หมายถึง สินค้าที่อยู่ในกล่อง หีบห่อ หรือกล่องบรรจุภัณฑ์ ชนิดนี้ห้ามวางซ้อนหรือวางทับกัน 

3.  เครื่องหมายห้ามเหยียบสินค้า
(No stepping on) หมายถึง ห้ามเหยียบสินค้า มักจะระบุไว้บนกล่องบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุสินค้าที่ เสียหายง่าย และอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าภายในกล่องหากเหยียบ

4. เครื่องหมายรูปมือ (Handle with care)
หมายถึงให้ดูแลสินค้าให้ดีคล้ายๆกับ Fragile แค่สินค้าชนิดนี้ จะไม่แตกหักง่ายแต่จะแสดงให้ทราบว่าควรขนย้ายสินค้าอย่างระมัดระวัง

5.  เครื่องหมายลูกศรชี้ขึ้นด้านบน (This side up) หมายถึง เครื่องหมายหันด้านที่มีลูกศรขึ้น มักจะพบเห็นได้ทั่วไปตามบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เป็นประจำอยู่แล้ว

6.  เครื่องหมายรูปแก้วแตก (Fragile)
หมายถึง สินค้าด้านในบอบบาง มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย แตกหักง่าย ห้ามกระแทกหรือโยน

7.  เครื่องหมายรูปร่ม (Keep dry) หมายถึง สินค้าภายในห้ามให้ถูกน้ำหรืออยู่ในที่ชื้น