คำถามที่พบบ่อย

ขั้นต่ำในการผลิตกล่องขั้นอยู่กับขนาดกล่อง หรือขนาดกระดาษลูกฟูกที่ใช้ในการผลิตกล่องนั้นๆ ลูกค้าสามารถ คำนวณได้จากตัวช่วยคำนวณด้านล่างนี้

คำนวณค่าการผลิตขั้นต่ำ (MOQ)

ข้อมูลขนาด
กว้าง ซม.
ยาว ซม.
สูง ซม.


ผลิตขั้นต่ำ=ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

บล็อกไดคัท คือ มีดสำหรับตัดกระดาษให้เป็นรูปทรงต่างๆ

การคิดค่าบล็อกแยกต่างหาก กับราคากล่องทำให้ลูกค้าได้กล่องในราคาถูกในระยะยาว เพราะลูกค้าชำระค่าบล็อกเพียงครั้งแรกครั้งเดียวตลอดการใช้งาน (หากไม่มีการเปลี่ยนขนาดหรือรูปทรงกล่อง)
ซึ่งทางเราสามารถทำราคาค่าบล็อกรวมกับกล่องได้ แต่จะทำให้ราคากล่องต่อหน่วยสูงขึ้น

ก่อนที่จะสั่งกล่องกระดาษลูกฟูก
ลูกค้าควรทำความรู้จักกับกล่องกระดาษลูกฟูกก่อน
เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องของเกรดกระดาษ คลิกที่นี่
และรูปทรงกล่อง  เมื่อรู้จักเกรดกระดาษและรูปทรงเบื้องต้นแล้ว ให้เตรียมข้อมูลดังนี้

1. ชนิดและน้ำหนักของสินค้า
2. รูปแบบกล่องที่ต้องการ
3. จำนวน
4. แบบพิมพ์ (ถ้ามี)
5. สถานที่สำหรับจัดส่งสินค้า

เมื่อข้อมูลครบถ้วนพร้อมแล้ว
ส่งรายละเอียดมาขอราคา ที่นี่ ได้เลย

ใช้เวลาผลิต 7 วันหลังได้รับใบสั่งซื้อ

 

ทางบริษัทยินดีให้คำปรึกษาและรับออกแบบ

– กรณีให้ทางบริษัทออกแบบจะต้องแจ้งขนาดและรูปแบบที่ต้องการ หรือมีตัวอย่างกล่อง
– ส่งไฟล์ Logo เป็นไฟล์ AI ให้กับทางบริษัท
– ข้อมูลที่จะใส่บนกล่อง

บล็อกพิมพ์ คือ แม่พิมพ์สำหรับใช้พิมพ์กล่องตามแบบพิมพ์
ที่ลูกค้าต้องการ

ค่าที่ใช้วัดความแข็งแรงของกล่องลูกฟูกมีด้วยกันหลายปัจจัย แต่ที่นิยมกันคือ ความต้านทานการกดกล่อง (Box Compression Strength) หมายถึง ความสามารถของกล่องในการต้านแรงกดที่กระทำบนกล่องด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอจนกล่องยุบเสียรูป มีหน่วยเป็น N หรือ kgf ซึ่งคุณสมบัตินี้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความแข็งแรงของกล่องในการเรียงซ้อน

คำนวนค่าแข็งแรงของกล่อง (BCT)

ข้อมูลกล่อง
กว้าง cm
ยาว cm
สูง cm
ข้อมูลกระดาษ
ลอน

ปะนอก ลอน B ปะกลาง ลอน C ปะใน
เกรด
แกรม


BCT = Kg (Minimum)

คำถามที่พบบ่อย

ขั้นต่ำในการผลิตกล่องขั้นอยู่กับขนาดกล่อง หรือขนาดกระดาษลูกฟูกที่ใช้ในการผลิตกล่องนั้นๆ ลูกค้าสามารถ คำนวณได้จากตัวช่วยคำนวณด้านล่างนี้

คำนวณค่าการผลิตขั้นต่ำ (MOQ)

ข้อมูลขนาด
กว้าง ซม.
ยาว ซม.
สูง ซม.


ผลิตขั้นต่ำ=ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

บล็อกไดคัท คือ มีดสำหรับตัดกระดาษให้เป็นรูปทรงต่างๆ

การคิดค่าบล็อกแยกต่างหาก กับราคากล่องทำให้ลูกค้าได้กล่องในราคาถูกในระยะยาว เพราะลูกค้าชำระค่าบล็อกเพียงครั้งแรกครั้งเดียวตลอดการใช้งาน (หากไม่มีการเปลี่ยนขนาดหรือรูปทรงกล่อง)
ซึ่งทางเราสามารถทำราคาค่าบล็อกรวมกับกล่องได้ แต่จะทำให้ราคากล่องต่อหน่วยสูงขึ้น

ก่อนที่จะสั่งกล่องกระดาษลูกฟูก
ลูกค้าควรทำความรู้จักกับกล่องกระดาษลูกฟูกก่อน
เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องของเกรดกระดาษ คลิกที่นี่
และรูปทรงกล่อง  เมื่อรู้จักเกรดกระดาษและรูปทรงเบื้องต้นแล้ว ให้เตรียมข้อมูลดังนี้

1. ชนิดและน้ำหนักของสินค้า
2. รูปแบบกล่องที่ต้องการ
3. จำนวน
4. แบบพิมพ์ (ถ้ามี)
5. สถานที่สำหรับจัดส่งสินค้า

เมื่อข้อมูลครบถ้วนพร้อมแล้ว
ส่งรายละเอียดมาขอราคา ที่นี่ ได้เลย

ใช้เวลาผลิต 7 วันหลังได้รับใบสั่งซื้อ

 

ทางบริษัทยินดีให้คำปรึกษาและรับออกแบบ

– กรณีให้ทางบริษัทออกแบบจะต้องแจ้งขนาดและรูปแบบที่ต้องการ หรือมีตัวอย่างกล่อง
– ส่งไฟล์ Logo เป็นไฟล์ AI ให้กับทางบริษัท
– ข้อมูลที่จะใส่บนกล่อง

บล็อกพิมพ์ คือ แม่พิมพ์สำหรับใช้พิมพ์กล่องตามแบบพิมพ์
ที่ลูกค้าต้องการ

ค่าที่ใช้วัดความแข็งแรงของกล่องลูกฟูกมีด้วยกันหลายปัจจัย แต่ที่นิยมกันคือ ความต้านทานการกดกล่อง (Box Compression Strength) หมายถึง ความสามารถของกล่องในการต้านแรงกดที่กระทำบนกล่องด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอจนกล่องยุบเสียรูป มีหน่วยเป็น N หรือ kgf ซึ่งคุณสมบัตินี้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความแข็งแรงของกล่องในการเรียงซ้อน

คำนวนค่าแข็งแรงของกล่อง (BCT)

ข้อมูลกล่อง
กว้าง cm
ยาว cm
สูง cm
ข้อมูลกระดาษ
ลอน

ปะนอก ลอน B ปะกลาง ลอน C ปะใน
เกรด
แกรม


BCT = Kg (Minimum)