บริการของเรา

One Stop Service packaging

เราไม่ได้มีแค่บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระดาษลูกฟูก หากลูกค้าต้องการ Packaging อื่นๆเราสามารถ Support ความต้องการลูกค้าได้ทุกรูปแบบ เช่น การนำ PP Board ( Future Board ) มาขึ้นรูปกล่องสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ, ช่วยจัดหา Packaging อื่นๆ ช่วยให้ลูกค้าลดปัญหาในการจัดหาเอง และง่ายต่อการบริหารงาน

Design and Develop

เรามีทีม Design ที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี สามารถช่วยลูกค้าในการพัฒนา Packaging ที่ดีที่สุดสำหรับสินค้าของลูกค้า เช่น ช่วยออกแบบ Jig&Figure ตาม Shape ของสินค้า เพื่อลดปัญหาการสั่นทะเทือนระหว่างการจัดส่ง, ออกแบบขนาด Packaging ที่เหมาะสมกับการบรรจุลง รถขนส่ง หรือ ตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อง่ายต่อการบริหารค่าใช้จ่ายการจัดส่ง, Design Packaging เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ให้กับ Brand ได้ลูกค้าสามารถนำสินค้าของตน 
มาช่วยให้เราช่วยออกแบบ Packaging ที่เหมาะสมได้

Vendor Management Inventory

ระบบการบริหารคลังสินค้าให้กับลูกค้า เพื่อช่วยลูกค้าลดปัญหาการจัดการสต็อค ลดพื้นที่การจัดเก็บคลังสินค้าของลูกค้า และ บริหารคลัง โดยการช่วยเติมเต็ม Stock ที่ลูกค้าต้องการใช้ในจำนวนที่เหมาะสมกับการใช้งาน โดยมีของใช้อยู่สม่ำเสมอ เช่น ระบบ Kanban ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์

GPS Tracking

ระบบติดตามรถส่งของแบบ Real-time เพื่อตรวจสอบและติดตาม สถานะการจัดส่งให้ทันความต้องการของลูกค้า

International Standard

มาตรฐานที่สากล รองรับ เช่น ISO 9001 / 14001 และใบรับรองมาตรฐานอื่นๆ ซึ่งมั่นใจได้ว่า กล่องของเราสามารถบรรจุสินค้าส่งออกไปได้ทั่วโลก

One Stop Service packaging

เราไม่ได้มีแค่บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระดาษลูกฟูก หากลูกค้าต้องการ Packaging อื่นๆเราสามารถ Support ความต้องการลูกค้าได้ทุกรูปแบบ เช่น การนำ PP Board ( Future Board ) มาขึ้นรูปกล่องสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ, ช่วยจัดหา Packaging อื่นๆ ช่วยให้ลูกค้าลดปัญหาในการจัดหาเอง และง่ายต่อการบริหารงาน

Design and
Develop

เรามีทีม Design ที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี สามารถช่วยลูกค้าในการพัฒนา Packaging ที่ดีที่สุดสำหรับสินค้าของลูกค้า เช่น ช่วยออกแบบ Jig&Figure ตาม Shape ของสินค้า เพื่อลดปัญหาการสั่นทะเทือนระหว่างการจัดส่ง, ออกแบบขนาด Packaging ที่เหมาะสมกับการบรรจุลง รถขนส่ง หรือ ตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อง่ายต่อการบริหารค่าใช้จ่ายการจัดส่ง, Design Packaging เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ให้กับ Brand ได้ลูกค้าสามารถนำสินค้าของตน 
มาช่วยให้เราช่วยออกแบบ Packaging ที่เหมาะสมได้

Vendor Management Inventory

ระบบการบริหารคลังสินค้าให้กับลูกค้า เพื่อช่วยลูกค้าลดปัญหาการจัดการสต็อค ลดพื้นที่การจัดเก็บคลังสินค้าของลูกค้า และ บริหารคลัง โดยการช่วยเติมเต็ม Stock ที่ลูกค้าต้องการใช้ในจำนวนที่เหมาะสมกับการใช้งาน โดยมีของใช้อยู่สม่ำเสมอ เช่น ระบบ Kanban ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์

GPS Tracking

ระบบติดตามรถส่งของแบบ Real-time เพื่อตรวจสอบและติดตาม สถานะการจัดส่งให้ทันความต้องการของลูกค้า

International Standard

มาตรฐานที่สากล รองรับ เช่น ISO 9001 / 14001 และใบรับรองมาตรฐานอื่นๆ ซึ่งมั่นใจได้ว่า กล่องของเราสามารถบรรจุสินค้าส่งออกไปได้ทั่วโลก